Uno Svenningsson – sommarkonserter, Kristianstad & Halmstad